Hatamot logo

טופס בקשה עבור גוף ציבורי

  פרטי המוסד

 • אתר אינטרנט / פייסבוק חברים עמותות מרכזי תמיכה למעסיקים ארגוני השמה משרדי ממשלה מרכז הכוון תעסוקתי אחר
 • פרטי העובד

 • מוטורית ראיה שמיעה
 • מוכר אינו מוכר
 • העובד מיועד להיות מועסק אצלי העובד מועסק אצלי מיום
 • מלאה חלקית
 • ההתאמה המבוקשת

 • יש לציין פרטים מלאים לגבי מהות ההתאמה, וכן סוג, דגם ומקום ייצור ומדוע היא דרושה לשם שילובו של העובד בעבודה, בהתחשב במוגבלות ובעיסוק.
  היקף המשרה הנדרש בכדי לעמוד בתנאי הסף – שליש משרה לפחות (60 שעות חודשיות ומעלה)
  השאלת הציוד/התאמות תהיה עד 6 חודשים
 • א. אני מצהיר שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים.
  ב. אני מצהיר שההתאמה המבוקשת עונה על הצורך של העובד/מועמד עם המוגבלות בהתאם לדרישות התפקיד ומאפייניו.
  ג. אני מתחייב לשמור על הציוד/ההתאמות באופן תקין, ולאפשר שימוש ראוי בציוד/התאמות לעובד במקום העבודה בלבד.

יד לתעסוקה שווה


© כל הזכויות שמורות ליד לתעסוקה שווה 2018. יד שרה רח' גבעתי 22 ראשון לציון מיקוד 7535091

Created by rivyon web design.