Hatamot logo

טופס בקשה עבור עצמאי שהוא אדם עם מוגבלות

  פרטי העצמאי

 • אתר אינטרנט / פייסבוק חברים עמותות מרכזי תמיכה למעסיקים ארגוני השמה משרדי ממשלה מרכז הכוון תעסוקתי אחר
 • מוטורית ראיה שמיעה
 • מוכר אינו מוכר
 • טרם הקמתי את העסק עד ששה חודשים מעל ששה חודשים
 • ההתאמה המבוקשת

 • יש לציין פרטים מלאים לגבי מהות ההתאמה, וכן סוג, דגם ומקום ייצור ומדוע היא דרושה לשם שילובו של העצמאי בעבודה, בהתחשב במוגבלות ובעיסוק.
  השאלת הציוד/התאמות תהיה עד 6 חודשים
 • א. אני מאשר להעביר כל מידע הרלוונטי לבקשה להשאלת ציוד/התאמות.
  ב. אני מתחייב לשמור על הציוד/ההתאמות באופן תקין, ולהשתמש שימוש ראוי בציוד/התאמות במקום העסק בלבד.
  ג. אני מצהיר שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים.
  ד. אני מצהיר שההתאמה המבוקשת עונה על הצורך שלי בהתאם לדרישות העסק ומאפייניו.

יד לתעסוקה שווה


© כל הזכויות שמורות ליד לתעסוקה שווה 2018. יד שרה רח' גבעתי 22 ראשון לציון מיקוד 7535091

Created by rivyon web design.