top of page

מערכת הגברה ניידת הפועלת באמצעות סוללה נטענת

למערכת ההגברה ניתן לחבר 2 מיקרופונים אלחוטיים לעבודה במקביל

bottom of page