top of page

Roger Table Mic II
מגביר סביבתי המתקשר עם מכשירי השמיעה

מיקרופון "מצב ישיבה" – אידיאלי למצבים של פגישה מרובת משתתפים

bottom of page