top of page

טלפון בהפעלה קולית

טלפון המאפשר חיוג, דיבור וניתוק ללא שימוש בשפורפרת. ניתן להפעילו באמצעות כל סוג של מתג

bottom of page