מאחז אוניברסלי להקלדה

אביזר המולבש על כף היד ומאפשר הקלדה בתנועות יד גסות