מספרים ליד אחת

מספרים עם בסיס המאפשרות גזירה ביד אחת

ראשי
פתרונות ציוד
שונות

טלפון: 04-7704749

פקס: 04-7704748

Icons made by Freepik, from Flaticon.