מספרים ליד אחת

מספרים עם בסיס המאפשרות גזירה ביד אחת