מעמד מתכוונן למסמכים

מתקן מתכוונן המאפשר קיבוע מסמכים או ספרים וקרריאתם ללא צורך בהחזקתם