מתאם מתגים

קופסא המתחברת למחשב ומאפשרת הפעלת העכבר והמקלדת באמצעות מתג