עמדה חשמלית מתכווננת

עמדה חשמלית נגישה המאפשרת התאמת גובה השולחן לפי צורך המשתמש