top of page

תוכנת הגדלה ZOOMTEXT

תוכנת הגדלה ZoomText. התקנה מקומית על עמדת המחשב. את הרישיון ניתן לקבל על גבי פלאג usb להעברה קלה בין מחשבים או באמצעות רישיון מקומי לארגונים בהם רמת האבטחה אינה מאפשרת שימוש ביציאות usb

bottom of page